ALIEN PRESENCE ...

Voor de meeste mensen is er geen buitenaardse aanwezigheid, we hebben ze nooit gezien of gesproken. Ik heb wel dingen in de lucht gezien die niet zo direct te maken hebben met de normale vliegtuigen we kennen. Dat kunnen best militiare geheimen zijn, zo zijn politieke systemen, ze gebruiken militairen & wapens om te domineren over de anderen. Maar toch schijnen er geheime ontmoetingen geweest te zijn tussen buitenaardsen & politiekers van deze planeet. For most people there is no extraterrestrial presence, we have never seen or spoken to them. I have seen things in the air that are not directly related to the normal aircraft we know. They can be militiare secrets, they are political systems, they use soldiers & weapons to dominate the others. Yet there have apparently been secret encounters between extraterrestrials and politicians of this planet. YouTube.com

Volgens wat ik vernomen heb had Eisenhower toestemming gegeven om mensen te ontvoeren voor dna onderzoek door buitenaardsen, sinds wanneer heeft een stomme president de macht om zoiets goed te keuren, eigen burgers laten ontvoeren tegen hun zin door buitenaardsen! Dit allemaal alleen maar om de militiare macht van Amerika te kunnen versterken! According to what I have heard, Eisenhower had given permission to kidnap people for DNA research by extraterrestrials, since when does a stupid president have the power to approve such a thing, to kidnap their own citizens against their will by extraterrestrials! All this only to strengthen the militar power of America!

Het schijnt ook zo te zijn dat ze niet meer naar de maan zijn geweest vanwege een buitenaardse aanwezigheid daar. Nochtans hadden ze toendertijd grote plannen met de maan, er zouden zoveel interessante stoffen op de maan zijn voor ons? De geruchten over de buitenaardse aanwezigheid blijven hardnekkig, & die zou tot heel ver in het verleden kunnen teruggaan! Er zou altijd al een buitenaardse aanwezigheid geweest zijn, wat ooit buitenaardse aanwezigheid was hebben ze later vervangen met de monotheistische dogma's! It also seems that they have not been to the moon anymore because of an extraterrestrial presence there. Yet at the time they had big plans with the moon, there would be so many interesting substances on the moon for us? The rumors about the extraterrestrial presence remain stubborn, & it could go back a long way in the past! There would always have been an extraterrestrial presence, which once was an extraterrestrial presence they later replaced with the monotheistic dogmas!

Feit is dat politiekers hier altijd gekozen hebben voor de versterking van hun militiare macht & zoveel mogelijk geheim te houden voor de mensen, welke democratie? Er is nooit democratie geweest, het was altijd de dictatuur met militiare macht!  The fact is that politicians have always chosen to strengthen their militar power and keep as much secret as possible for the people, which democracy? There has never been democracy, it was always the dictatorship with militar power! <<<<< >>>>>

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl