KLOTELANDEN! SHITHOLE COUNTRIES!

Trump noemt een aantal moslimstaten zo, dat ze vooral uit die landen per sé ook naar Amerika willen komen om niet te assimileren! Een goede vraag die ze beter in de EU ook zouden stellen! & godverdomme ook de Belgische bende samenzweerders tegen één partij! Ze hebben de rangen nog maar eens gesloten! ... Trump calls a number of muslim states so that they especially want to go to America from those countries in order not to assimilate! A good question they would also ask better in the EU! & also goddamn the Belgian gang of conspirators against one party! They have once again closed the ranks! ...

Natuurlijk dat ze bij CNN dat niet kunnen slikken, verwondert me niets, maar Trump heeft op het moslim probleem een juiste kijk, niet op alles natuurlijk, zijn buitenlandse politiek is niet goed volgens mij, ze moeten de problemen in eigen land oplossen, niet met de neus aan de andere kant van de wereld zitten, zoals vele politiekers doen trouwens.

Of course they can not swallow that at CNN, I am not surprised, but Trump has a correct view on the muslim problem, not on everything of course, his foreign policy is not right according to me, they have to solve the problems in their own country, not with the nose on the other side of the world, as many politicians do.

Hier & overal dezelfde zever over die Afrikaanse moslims die hier per sé willen komen, maar die wel een totaal andere agenda hebben dan wij! Politiekers hebben niet door of willen niet snappen dat die hier niet thuishoren, terug naar hun moslimzandbakken waar ze gekweekt zijn voor een moslim agenda, dat de politiekers die agenda eens zouden gaan bestuderen dan zo de deuren willen openzetten voor dat soort tuig! Ze zouden beter het inzicht van Trump hebben!

Here and everywhere the same nonsense about those African muslims who necessarily want to come here, but who have a completely different agenda than we do! Politicians do not know or do not want to understand that they do not belong here, back to their muslim sandboxes where they have been bred for a muslim agenda, that the politicians would go and study that agenda than want to open the doors for that kind scum! They would have better the vision of Trump!

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/12/Linklijst-Berichten-3-Link-List-Messages-3

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl