ZALIG AFSCHEID

Nederlandse ‘Dr. Dood’ ontwerpt luxueuze euthanasie-sarcofaag “waarin je op om het even welke plek vredig kan wegglijden” ... Dutch 'Dr. Death 'designs luxurious euthanasia sarcophagus' in which you can slip away peacefully at any place" ... More info: http://ikkeblogspot.blogspot.be

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/nederlandse-dr-dood-ontwerpt-luxueuze-euthanasie-sarcofaag-waarin-je-op-om-het-even-welke-plek-vredig-kan-wegglijden~aaf89eef/

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fwetenschap-planeet%2Fnederlandse-dr-dood-ontwerpt-luxueuze-euthanasie-sarcofaag-waarin-je-op-om-het-even-welke-plek-vredig-kan-wegglijden~aaf89eef%2F

Ik vindt ook dat iedereen een pijnloze dood verdient wanneer men zelf dat wil, gelovigen gaan hier natuurlijk veel problemen over maken & politiekers ook! Individuele vrijheid staat niet op de lijst van gelovigen & politiekers, verwondert me niets! Dus mensen, denk er maar zelf eens goed over na hoe je wil sterven? Je hoofd laten afsnijden door een moslimbende, voor politiekers ook geen probleem, ze laten ze massaal binnen hier! Men kan goedkopere oplossingen vinden denk ik. Politiekers & gelovigen zijn ook sadisten!

I also think that everyone deserves a painless death when they want to, believers of course are going to have a lot of problems here and politicians too! Individual freedom is not on the list of believers & politicians, I am not surprised! So people, just think about how you want to die? Letting your head cut off by a muslim gang, no problem for politicians, they let them in & massively enter here! One can find cheaper solutions, I think. Politicians & believers are also sadists!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7EvOHxQgQBJrmbrV5M-yso

https://www.youtube.com/results?search_query=Painless+exit

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/10/Linklijst Berichten ... Link List Messages ...

http://mijnavatar.punt.nl/Linklijst Berichten 2 ... Link List Messages 2 ...

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld

BLANCO! Dutch Info Playlist Youtube - Look Also At HOME? ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx4oiW_hMccTHuFl5_EzwpRM

MISTAKES OR LIES? English Info Playlist Dito ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7wtOfcUcsWL4b89iwpAoa_

Also to watch via WordPress dito ...

CHEER YOU UP not dito for WordPress ... https://www.youtube.com/watch?v=i0RBeZnS-Gk&list=PLnArkbLPVpt6dh3PBjCsdX5ye5eGLl-DO

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl