POLITIEKERS HOEVEN NIETS TE ERKENNEN!

"Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël, Arabische landen woedend" ... "Trump recognizes Jerusalem as the capital of Israel, raging Arab countries" ...

Wat men zogenaamde democratie noemt noem ik bemoeialcratie, & dan ook nog eens globalistisch! Moslims willen wereldheerschappij, politiekers ook, dat hebben ze gemeen, & ze zijn allemaal krankzinnig gemeen! Het probleem is door zogenaamde democraten al lang geleden gecreeerd door hun zogenaamde wetten over godsdienstvrijheid, individuele vrijheid zal hen allemaal worst wezen, ook de overgeorganiseerde godsdiensten denken daar zo over! Nu kunnen die wetten lekker wereldwijd door moslims misbruikt worden om hun kalifaat aan ons op te dringen. De gevolgen zijn verschrikkelijk voor ongewapende mensen!

What is called 'democracy' is what I call nosey cracy, & then also globalistic! Muslims want world domination, politicians too, they have in common, and they are all insanely mean! The problem has been created by so-called democrats long ago by their so-called laws on freedom of religion, individual freedom will be their worst, even the over-organized religions think like that! Now these laws can be abused by muslims worldwide to force their caliphate on us. The consequences are terrible for unarmed people!

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-erkent-jeruzalem-als-hoofdstad-van-israel-arabische-landen-woedend~af16b4ad/

https://translate.google.be/translate?hl=en&sl=nl&u=https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-erkent-jeruzalem-als-hoofdstad-van-israel-arabische-landen-woedend~af16b4ad/&prev=search

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/10/Linklijst Berichten ... Link List Messages ...

http://mijnavatar.punt.nl/Linklijst Berichten 2 ... Link List Messages 2

Israel is een staat, goed, maar dat moeten ze zelf maar besturen, geen bemoeiallen nodig van andere landen zoals Arabische & andere landen, politiekers moeten hun eigen mensen vertegenwoordigen & zorgen dat hun land veilig is voor hun eigen mensen, dat moeten die doen, die moeten niet met hun neuzen in andere landen zitten!

Israel is a state, good, but they have to drive it themselves, do not need interference from other countries like Arab & other countries, politicians have to represent their own people & ensure that their country is safe for their own people, they have to do that, they should not sit with their noses in other countries!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7vIgCrSImcaxEsoeNC6qQv

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7IUqZ0m33pMXFa4BY8geUT

Ja, je hebt van die christenen die zogezegd supporters zijn van Israel, maar Joden zijn geen supporters van het christendom! ... Yes, you have those christians who are supposedly supporters of Israel, but Jews are not supporters of christianity! ...

There are so many types of cultures & religions that do not have their own state, muslims have their own states, Jews have 1 state of Israel. Although muslims have masses of their own states, they come to create no-go zones all over the world in order to ennoble those states and make them their property! Politicians everywhere do or their nose bleeds & betray their own people! That is what we can knowing every day in the news items! The individual has no rights! Nederlands, zie link onder?

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/12/CHRISTENEN-ISRAEL

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld

BLANCO! Dutch Info Playlist Youtube - Look Also At HOME? ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx4oiW_hMccTHuFl5_EzwpRM

MISTAKES OR LIES? English Info Playlist Dito ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7wtOfcUcsWL4b89iwpAoa_

Also to watch via WordPress dito ...

CHEER YOU UP not dito for WordPress ... https://www.youtube.com/watch?v=i0RBeZnS-Gk&list=PLnArkbLPVpt6dh3PBjCsdX5ye5eGLl-DO

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl