MYSTERIES

"The Woman from a Parallel Universe! Lerina Garcia Gordo" ... "De vrouw uit een parallel universum! Lerina Garcia Gordo" ... Google translation is not my problem! ...

http://www.therealityfiles.com/woman-claims-to-be-from-a-parallel-universe/

https://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.therealityfiles.com/woman-claims-to-be-from-a-parallel-universe/&prev=search

Ik heb wel al eens lucide dromen, maar dromen zijn maar dromen, wie heeft de dromen? Overleeft het bewustzijn het lichaam? Weet ik niet. Ik heb een 3D lichaam met dito zintuigen, ik ervaar meestal maar 3D, genoeg voor mezelf, enfin, is een droom een andere dimensie? Men zal het wel met een ziekte in het brein kunnen uitleggen denk ik, geheugenverlies?

I already have lucid dreams, but dreams are only dreams, who has the dreams? Does consciousness survive the body? I do not know. I have a 3D body with ditto senses, I usually experience only 3D, enough for myself, anyway, is a dream a different dimension? One will be able to explain it with a disease in the brain, I think, amnesia?

https://www.youtube.com/results?search_query=Parallel+Universe+in+Real+Life

https://www.youtube.com/results?search_query=Parallel+Universum%3F

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/10/Linklijst Berichten ... Link List Messages ...

http://mijnavatar.punt.nl/Linklijst Berichten 2 ... Link List Messages 2 ...

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld

BLANCO! Dutch Info Playlist Youtube - Look Also At HOME? ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx4oiW_hMccTHuFl5_EzwpRM

MISTAKES OR LIES? English Info Playlist Dito ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7wtOfcUcsWL4b89iwpAoa_

Also to watch via WordPress dito ...

CHEER YOU UP not dito for WordPress ... https://www.youtube.com/watch?v=i0RBeZnS-Gk&list=PLnArkbLPVpt6dh3PBjCsdX5ye5eGLl-DO

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl