SPACE STORIES

1 2 3 4 5 6 7 <<< Vorige delen ... Previous parts

Space stories part 8

Het is in dit computer & internet tijdperk nog moeilijk om iets te bewijzen met beelden, videos & foto's omdat men al heel realistische fake beelden kan maken, zelfs met oude tricks kan je mensen nog bij de neus nemen ermee. Daarom heb ik het ook niet zo met contactees die georganiseerde cult figuren zijn geworden. Maar losse getuigen die met dezelfde soort beelden komen over de hele wereld die ze dan zelf toevallig met hun digitale gsm hebben gemaakt kan je met elkaar gaan vergelijken & zelf er conclusies over trekken. Mensen die dan contacten hebben gehad met buitenaardsen zullen het ook moeilijk kunnen bewijzen. Maar mensen zullen zelf wel weten of het echt was of niet voor henzelf of niet?

In this computer & internet era, it's still hard to prove something with images, videos, and photos because you can make realistic fake images, even with old tricks, you can take people to the nose. For this reason, I have not contacted those who have become organized cult figures. But loose witnesses who come across the same kind of images all over the world that they have accidentally made with their digital mobile phone can you compare and make conclusions. People who have had contacts with aliens will also be difficult to prove. But people will know if it was real or not for themselves or not?

Volgens skeptici is dat niet zo, ze vinden mensen te dom om daar een juist beeld over te vormen, behalve hunzelf die het antwoord al lang klaar hebben, buitenaardsen kunnen hier niet komen vanwege de afstanden in de kosmos & er zijn geheime militaire projecten bij regeringen die alles kunnen verklaren volgens hen, maar dat klopt ook weer niet!

According to skeptics, they think they are too stupid to transform a correct picture, except themselves who have finished the answer for a long time, aliens can not come here because of the distances in the cosmos, and there are secret military projects in governments who can explain everything according to them, but that's not true either!

(The Google translation is not completely corrected.)

 https://darknews2012.wordpress.com https://darknews777.wordpress.com

 http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/10/Linklijst Berichten ... Link List Messages ...

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld

BLANCO! Dutch Info Playlist Youtube - Look Also At HOME? ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx4oiW_hMccTHuFl5_EzwpRM

MISTAKES OR LIES? English Info Playlist Dito ... https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx7wtOfcUcsWL4b89iwpAoa_

Also to watch via WordPress dito ...

CHEER YOU UP not dito for WordPress ... https://www.youtube.com/watch?v=i0RBeZnS-Gk&list=PLnArkbLPVpt6dh3PBjCsdX5ye5eGLl-DO


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl